Bureau

Het adviesbureau is opgericht in 1994 maar bestaat sinds 2010
onder de naam Axton Bouwadvies.

Het bureau

Axton Bouwadvies is een bouwkundig adviesbureau gericht op de kleinschalige bouw. Daarbij is te denken aan verbouwingen en uitbreidingen tot nieuwbouw van een woonhuis of bedrijfspand. De advieswerkzaamheden beslaan het gehele voortraject en als het gewenst is wordt de bouw tot en met de oplevering begeleid.

Ervaring

Ervaring in de aannemerij verschaffen inzicht in kostentechnische aspecten en uitvoeringsproblematiek. Constructieve berekeningen en tekeningen van beton- , staal- of houtconstructies kunnen worden uitgevoerd. Als het ontwerp samen met de constructie wordt uitgevoerd is een groot voordeel hierbij dat overleg en afstemming over de constructie niet nodig is en de implementatie van de constructie in het ontwerp op meest ideale manier plaats vindt.

..voor u als particulier

Het (ver)bouwen van een pand is één van de grote stappen in iemands leven. Niet vaak moeten op korte termijn zoveel belangrijke en onomkeerbare keuzen worden gemaakt of worden dergelijke bedragen uitgeven. De boodschap is dus om weloverwogen beslissingen te nemen. Veel opdrachtgevers zijn niet bekend met de handelswijzen en de regelgeving in de bouw maar die kennis en ondersteuning kan worden geboden zonder dat u zelf de regie kwijt raakt.

..voor u als bouwkundige

Behalve voor de principaal worden ook werkzaamheden uitgevoerd voor architecten en aannemers. Om af te kunnen stemmen op de specifieke wensen van de zakelijke klant wordt hierbij gestreefd naar een duurzame relatie.