Bouw

De kwaliteit van het gebouw is voor een belangrijk deel afhankelijk van de bouwtechnische uitwerking en de detaillering daarvan. De bouwtekeningen zijn immers de basis voor de uitvoering door de aannemer en kunnen dienen voor het aanvragen van de vergunning of als contractstuk. Afhankelijk van het doel en de gewenste aanpak zal het uitwerkingsniveau van de tekeningen verschillen.

Voor architecten kan het ontwerp bouwtechnisch worden uitgewerkt. De wijze waarop dit gebeurt vraagt de nodige afstemming maar is door nauw overleg zeer goed mogelijk. Ook kan de constructie worden geïmplementeerd zonder dat u als architect als doorgeefluik functioneert.

el_sol_totaal_harm_botman